Arbo & milieu

Arbo- en milieu-verantwoord ondememen is binnen ons bedrijf geen vreemd begrip. Uiteraard werken wij met de verplichte watergedragen verfproducten voor binnen en wordt buiten gewerkt met oplosmiddelarme producten welke m.i.v. 2010 door de verfproducenten geleverd worden en sinds 2012 verplicht toegepast moeten worden.

Bij het verwerken van verfproducten in de werkplaats beschikken wij over voldoende afzuiging in de diverse ruimtes. Zo worden in de spuit- en verfverwerkingsruimte de oplosmiddeldampen afgezogen en gefilterd alvorens deze naar buiten worden afgevoerd. Bij het verwerken van watergedragen verfproducten wordt de afgezogen lucht gefilterd en voor 90 % weer teruggebracht in de ruimte zodat zo min mogelijk kostbare energie verloren gaat.


In de voorbewerkingsruimte worden de verfdampen, welke ontstaan bij het verwijderen van oude verflagen, afgezogen d.m.v. afzuigarmen boven het werkstuk.

Om het hogere schilderwerk veilig en verantwoord uit te kunnen voeren beschikt schildersbedrijf Boerstoel over meerdere rolsteigers evt. in combinatie met werkbruggen, 2 dakkapelsteigers, 2 hoogwerkers en diverse soorten ladders en trappen.

Alle elektrische gereedschappen en alle klimmaterialen en hoogwerkers worden 1 x per jaar door een deskundig bedrijf gekeurd om alle veiligheid voor de werknemer alsmede de werkplek te waarborgen.

   

Afval wordt strikt gescheiden afgevoerd: restanten verf en verdunningen komen in een box voor chemisch afval, restanten glas en oud glas worden ingezameld en verwerkt in de productie van nieuw glas, spoelwater wordt gefilterd waarbij de verfdelen bezinken en als chemisch afval wordt afgevoerd en het water op het riool geloosd mag worden of als spoelwater hergebruikt kan worden. Lege blikken worden in de blikkenpers samengeperst waardoor het afvalvolume beperkt blijft.

chemisch afval
chemisch afval
glasafval
glasafval
spoelwaterfilter
spoelwaterfilter
blikkenpers
blikkenpers